ទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្ម

តម្លៃ​ស្នូល

សុចរិតភាព ស្មោះត្រង់ និងគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈល្អ៖ សុចរិតភាព ភាពស្មោះត្រង់ និងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈល្អ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។លុះត្រាតែក្រុមមួយមានភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈល្អ ទើបអតិថិជនមានអារម្មណ៍ស្រួល និងទទួលបានទំនុកចិត្ត។

ដោយមានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម ផ្តួចផ្តើមគំនិតទទួលខុសត្រូវ និងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហា៖ ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសទាមទារការរួមចំណែក និងការលះបង់របស់បុគ្គលិកគ្រប់រូប។មានតែតាមរយៈការផ្តួចផ្តើមគំនិតដើម្បីទទួលខុសត្រូវ និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងស្មារតីនៃការងារជាក្រុមប៉ុណ្ណោះ ទើបបុគ្គលិកម្នាក់ៗជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស និងបង្កើតសម្រាប់អតិថិជន។តម្លៃធំជាង។ទន្ទឹមនឹងនេះ បរិយាកាសវិជ្ជាជីវៈល្អ និងបរិយាកាសនៃការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក និងមិត្តភាពដែលបានបង្កើតឡើងនឹងចិញ្ចឹមការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសុខភាពល្អរបស់សមាជិក និងសហគ្រាសគ្រប់រូប។

អំពី (1)

ការសង្កត់ធ្ងន់លើតម្លៃនៃភាពជាបុគ្គល ដើម្បីសម្រេចបាននូវឧត្តមគតិនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិ៖ យើងជឿថាមនុស្សគ្រប់រូបមានចំណុចភ្លឺរៀងខ្លួន យើងផ្តល់វេទិកាសម្រាប់យុវជនគ្រប់រូបដែលមានក្តីសុបិន និងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការព្យាយាម ស្វែងរកទិសដៅសមស្របបំផុតសម្រាប់ខ្លួនគាត់ និង លេងតម្លៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ លុះត្រាតែបុគ្គលិកពិតជាលេងតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ គឺជាការឈ្នះទៅវិញទៅមករវាងសហគ្រាស និងបុគ្គលិក ហើយការឈ្នះទៅវិញទៅមកជាមួយអតិថិជន។

ទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្ម

សុចរិតភាព

សហសេវិកប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មោះត្រង់ និងជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមក ហើយប្រព្រឹត្តចំពោះអតិថិជនដោយភាពស្មោះត្រង់ និងភាពជឿជាក់។

ធម្មជាតិ

យើងគោរពការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់និយោជិតគ្រប់រូប ហើយតាមធម្មជាតិមិនប៉ះពាល់។នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន យើងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើធម្មជាតិ បៃតង និងការការពារបរិស្ថាន។ខណៈពេលដែលបន្តការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព យើងក៏នឹងអនុវត្តទំនួលខុសត្រូវសង្គមផងដែរ។

ការយកចិត្តទុកដាក់

យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង ភាពសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារ និងសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកគ្រប់រូប ហើយយើងប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យ Qichuang ក្លាយជាកំពង់ផែមួយដែលបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅបំផុត។